Maastopyöräkilpailuun valmistautuminen

Maastopyöräily on rankkaa ja vaatii paljon harjoittelua. Kilpaluihin valmistautuminen alkaakin sillä, että kilpailija tekee harjoittelukalenterin itselleen. Harjoittelun tulisi olla mahdollisimman monipuolista, jotta sillä saadaan harjoitettua kaikkia tarvittavia osa-alueita. Harjoittelu täytyy aloittaa kilpailijan tason ja tavoitteiden mukaan. Tasoa nostetaan sitä mukaa, kun harjoittelu on mennyt eteenpäin. Harjoittelun tulee tukea kestävyyttä ja ajotekniikkaa.

Harjoittelun eri osa-alueet

Ajotekniikka on tärkeässä osassa maastopyöräilyssä. Ajamisen sujuvuuden kannalta on tärkeää valita oikeanlainen ajolinja. Pyöräilijän tulee suunnata katse etumaastoon, eikä esimerkiksi eturenkaan tuijottaminen ole suotavaa. Kun katse suunnataan kauemmas maastoon, on ajolinjan valitseminen helpompaa. Katseella voi myös arvioida maastoa ja valita paras mahdollinen reitti. Tämä pätee niin alamäki- kuin ylämäkiajoon. Ylämäkiajoon on olemassa monia eri tekniikoita. Yksi niistä on kerätä vauhtia alamäessä juuri ennen ylämäkeä. Toinen tekniikka taas on vetää ylämäet puoliteholla, jotta itseään ei rasita liikaa niissä. Tärkeintä nimittäin on, että voimia riittää koko kilpailun ajaksi.

Alamäen kohdalla ei voi aina päästellä täyttä vauhtia, sillä maastossa ajaminen eroaa suuresti tasaisella tiellä ajamisesta. Maastossa voi olla oksia ja juuria, jotka vaikeuttavat ajamista. Alamäet on siis hyvä mennä nopeasti, mutta katse tulee pitää tiessä. Tällöin mahdolliset haasteet ja esteet pystyy havainnoimaan ennen niihin törmäämistä.

Maastopyöräilyn kohdalla on tärkeää keskittyä kestävyysharjoitteluun. Maastossa kilpaileminen vaatii paljon ja kilpailut voivat olla pitkiä. Sen vuoksi kilpailijalta täytyy löytyä kestävyyttä, joka auttaa selvittämään kilpailureitin kunnialla loppuun. Kestävyysharjoittelu ei ole ainoastaan pyöräilyharjoittelua, vaan kestävyyttä harjoitellaan lenkkeilemällä sekä kuntosalilla. Talvella myös hiihtoa käytetään kestävyyden harjoittamiseen varsinkin, kun pyöräily jää vähemmälle. Kestävyysharjoittelun kohdalla on tärkeää pitää huolta sykerajoista. Syke ei saisi koskaan ylittää suositeltua rajaa, sillä silloin harjoittelu ei ole enää kestävyysharjoittelua.

Harjoittelu kilpailukauden mukaan

Vaikka harjoitteleminen on tärkeää ympäri vuoden, on harjoittelulla vielä suurempi rooli juuri ennen kisakautta. Muutamia päiviä ennen kilpailua harjoittelua on kuitenkin syytä vähentää, ettei kilpailija rasitu liikaa. Harjoittelun rankkuuteen vaikuttaa siis merkittävästi se, missä vaiheessa kisakautta ollaan menossa ja millaisia kilpailuja on tulossa.